A GANZ Danubius cég története

GANZ Danubius története

A magyar GANZ Danubius cég 1835-ben került megalapításra. A cég megalapításában aktívan részt vett az akkori idők legbefolyásosabb és kezdeményezőbb magyar arisztokratája – Gróf Széchenyi István. A gróf pénzügyi támogatása mellett Menhard András mérnök, az akkori Pest-Buda elővárosának számító Óbudai szigeten, a Duna folyása szerint a város felett megalapította az első hajóépítő üzemet. 

A cég működésének első éveiben már több mint tíz gőzhajót épített a Dunán, Volgán, Donon, valamint a Fekete- és Azovi-tengeren történő hajóközlekedésre.

A jelenlegi elnevezést – GANZ Danubius – a cég 1878-ban kapta, amikor beolvadt a hajóépítő társaságba, amelyet a svájci származású magyar ipari mágnás, GANZ Ábrahám és a bécsi Joachim Danubius bankház alapítottak. A XIX. századi Európa gyors ipari fejlődése megjelent az akkori Osztrák-Magyar Monarchiában is. Erre az időszakra tehető a GANZ Danubius kivirágzása, amely a XX. század elejére már 19 hajóépítő üzemet számolt a Duna mentén és az Adriai tenger partján – Fiume/Rijeka és Pula városokban. 

A XX. század első évtizedeiben a GANZ DANUBIUS cég sólyáiról egyiket a másik után bocsátották vízre az Első Világháborúra készülődő impérium szükségleteinek megfelelő csatahajókat, cirkálókat és korvetteket, és a Trieszt-New York, Trieszt-Montevideo transzatlanti személyszállító útvonalak óceánjáróit, mint a már kialakuló, a Közép-Európából Amerikába irányuló, a lakosság tömeges kivándorlásának hulláma tükröződését.

A Trianoni Béke Megállapodás alapján, az Adriai tenger elvesztésével, az európai kereskedelembe integrálódva, Magyarország gazdasága elveszítette a saját tengeri útvonalait. Az ország sürgős problémáit megoldva, a GANZ DANUBIUS cég szakemberei 1934-ben, a világon az elsők között megtervezik és vízre bocsájtják a későbbiekben elismerést és széleskörű elterjedést szerző teher- és személyszállító „folyam-tengerjáró” osztályú hajó típust .  

A Második Világháború vége. Európa és a Duna – a fő vízi közlekedési szállítási hálózat romokban hever. A hidak elpusztultak, a hajóközlekedés megbénult. És ismét, a sürgős problémák megoldására, a „GANZ DANUBIUS” szakemberei 1948-ban létrehozzák és megszervezik az első, 100 tonna teherbírású úszó daruk sorozat gyártását.    

A 40-es évek végétől a 90-es évek közepéig a GANZ Danubius cég több mint 6000 egységnyi terméket szállított exportra GANZ védjeggyel: első sorban úszó- és portáldarukat, vontató hajókat és különböző teher- és személyszállító „folyam-tengerjáró” osztályú hajó típust.

Kelet-Európában a változások időszaka és a szovjet típusú gazdaságot követő privatizáció nem hagyta érintetlenül a GANZ Danubiust sem.  A végeláthatatlan átstrukturálás és a „széthordás” évtizedei tönkre tették a valamikor óramű pontossággal működő óriási gyártó mechanizmust.

A helyreállítás nagy nehézségek árán történt meg. De a cég „korifeusai” kis csoportjának sikerült nem csak megőriznie az alkotók mérnöki-műszaki potenciálját, a „régi” iskola szakembereit, de sikerült bevonni és kinevelni egy új, fiatal, tehetséges mérnök generációt.    

Így az elmúlt század 90-es éveitől, az emberiség energetikai függőségének megoldására tett erőfeszítések fényében, és mint következmény, a tengeri selfek aktív meghódítása, a GANZ Danubius szakemberei kifejlesztették és a gyártásba bevezették a „nyílóbárkák” széles skáláját, ezzel megbízhatóan elfoglalva a helyet a GANZ kereskedelmi márka tradicionális termékei sorában.    A GANZ Danubius cég jelenleg tradicionális termékeinek teljes skáláját ajánlja megrendelői részére: úszódarukat, „nyílóbárkákat”, portál darukat és különféle kikötői emelő-szállító berendezéseket, úszó eszközöket és berendezéseket mederkotráshoz, vontató hajókat, valamint különféle speciális technikát (úszó búvár bázisokat, jachtok kiemelésére és szállítására szolgáló eszközöket, úszó üzemanyag töltő állomásokat a közepes és kishajók részére) és egyéb berendezéseket. És, természetesen, a GANZ Danubius cég szállít tartalék alkatrészeket a korábban szállított GANZ úszó- és portáldarukhoz és biztosítja azok javítását és felújítását.